Executive Board

ട്രസ്റ്റി

BHRAMASREE O.M.C NEELAKANDAN NAMBOOTHIRIPAD

ട്രസ്റ്റി

BHRAMASREE.O.M AJAYASANKAR

EXECUTIVE OFFICER

VENUGOPAL

SENIOR  MANAGER

9947066853

തന്ത്രി

ANDALADIMANA .SANKARAN NAMBOOTHIRIPAD

തന്ത്രി

ANDALADI MANA.PARAMESWARAN NAMBOOTHIRIPAD

തന്ത്രി

പൂജാരി

K.RAJAN

പൂജാരി

9495487722

MURALI

പൂജാരി

9495562303

K.SREEJITH

കീഴ്ശാന്തി

9947251530

രക്ഷതികാരി

M.SHANKARANKUTTY MASTER

RAKSHADHIKARI

9495197191
msankarankuttynair@gmail.com

KOCHUGOVINDAN

RAKSHADHIKARI

9846673958

T.MANIYAN NAIR

RAKSHADHIKARI

SUKUMARAN ARTHAKKAD

RAKSHADIKARI

9446532930

ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി

K.M RAJAN

PRESIDENT

9895020579

C.Sukumaran

SECRTARY

9446532930

A.B KRISHNADAS

Treasurer

9946460919

G.P BALASUBRAMANIAN

( VICE  PRESIDENT )

 

9947929486

V K RAJAN

VICE PRESIDENT

9496194399

RAMAKRISHNAN

VICE PRESIDENT

9745215903

RAMADAS

JOINT SECRTARY

9447837996

V.A BALAN

JOINT SECRTARY

9447880361

V.C LAKSHMANAN

JOINT SECRTARY

9946114585

BIJU T.R

MEMBER

9895769952

BYJU C.A

MEMBER

9847388788

PRADEEP K.M

MEMBER

9447705843

KRISHNANKUTTY

MEMBER

9562203384

PREMAPRAKASH

MEMBER

9447036772

SREEDARAN

MEMBER

9846367896

ARUMUGAN

9846396545

P.P RAMACHANDRAN NAIR

MEMBER

9895016469

ARAVINDAKSHAN

MEMBER

9349134113

CHAMUNNI

MEMBER

9447478483

A.B HARIDAS

MEMBER

9447327760

HARIDAS

MEMBER

9446290121

VASU

MEMBER

9048613777

ASHOKAN R.S

MEMBER

09841219656

C.R.KANNAN

MEMBER

9447922986

A.RADAKRISHNAN

MEMBER

9447377919

GOPALAKRISHNAN

MEMBER

9847961001

VISWANATHAN

AUDITOR

C.A SURESH

joint secratory

9447046862

ജീവനക്കാര്‍

P.V RANJITH

CLERK

9745036930
pvranjith153@gmail.com

T.C BALAN

8593841181

C.C PRAKASAN

9048512546

MOHANAN

9645587962

SUDHEVAN

9544192247

SIVADASAN (NAMBEESAN)

9645624762

VELICHAPAD

9400468514

THANKAMANI

LAKSHMI